Naprapat Ove Carlsson2020-10-04T18:21:37+02:00

Naprapat Ove Carlsson
Telefonnummer: 0708748310

Ove Carlsson har jobbat som Naprapat sedan 1997 efter att ha gått sin utbildning vid Göteborgs Gymnastiska Institut, Naprapathögskolan i Stockholm och Idrottsmedicin steg 1, 2 och 3.

Han bedriver sin verksamhet  i Vara och Grästorp. Han har tidigare även haft mottagning i Skara, Lidköping, Vårgårda och Skövde och arbetat på Alingsås Naprapatklinik.

Förutom egen medverkan i bl.a. fotboll, tennis och ishockey så har han utövat naprapati inom elitidrotten med lag som Brommapojkarna, Volleybollandslaget, IFK Skövde handboll, Götene IF och IF Heimer. Flera lokala idrottsföreningar anlitar Ove som naprapat och rådgivare vid idrottsskador.

Naprapati är en bred behandlingsform som kan hjälpa människor med varierande besvär. Bland våra patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. Här följer några exempel på vad naprapater åtgärdar. Om du har besvär som inte finns med här, kontakta Ove så får du information om vilken hjälp du kan få.

Läs om stötvåg här 

Varför är naprapater ej anslutna till försäkringskassan?2019-11-11T16:33:03+01:00

Det finns idag nära 50 vårdavtal tecknade mellan legitimerade naprapater och landsting fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi.

Vad kostar en behandling?2019-11-11T16:32:08+01:00

Vårdavtal och individuella kostnader styr prissättningen av en behandling. För att få ekonomisk hjälp kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om du har en försäkring som täcker sjukvård.

Hur lång tid tar en behandling?2019-11-11T16:31:39+01:00

En behandling tar i regel 30–45 minuter. Vanligtvis avsätter naprapaten längre tid vid det första besöket för att ha möjlighet till en grundlig anamnes och undersökning

Hur lång är naprapatutbildningen?2019-11-11T16:31:15+01:00

Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. För att erhålla legitimation och rätten att använda den yrkesskyddade titeln naprapat krävs därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

Hur många behandlingar behövs?2019-11-11T16:30:50+01:00

Inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Den löpande utvärderingen visar att det normalt krävs 3 till 4 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att antalet besök varierar väldigt mycket då det påverkas både av besöksorsaken och av patientens aktuella status.

Hur går behandlingen till?2019-11-11T16:30:24+01:00

Efter anamnesupptagandet och den noggranna undersökningen utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som massage, bindvävstekniker och stretching. Vid behov används även elektroterapi. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram och ergonomiska råd.

I vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. En mycket viktig del av behandlingen är att involvera patienten i tillfrisknandet och motivera till förändringar som ger långsiktiga resultat.

Först ta bort smärtan. Sedan se till att den inte kommer tillbaka.2019-11-11T16:29:51+01:00

Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återvinna kroppens naturliga funktion. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Den analysen leder vanligen till individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall även specifika arbetsplatsanalyser.

I rehabiliteringen involveras patienten själv på ett tydligt sätt vilket är en förutsättning för långsiktiga resultat. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man noggrant utreder patientens besvär och därefter behandlar i syfte att minska smärtan och återställa funktionen för att slutligen se till att tillsammans med patienten förebygga framtida besvär.

Vilka besvär behandlar en naprapat?2019-11-11T16:29:03+01:00

En naprapat undersöker, dignostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta som en följd av den nedsatta funktionen. Utöver att behandla nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar behandlar en naprapat även besvär från alla kroppens övriga leder samt specifika smärttillstånd och diagnoser som till exempel spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge, olika muskelbristningar, ishias, löpar- och hopparknä och benhinneproblematik.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd undersökning med efterföljande specifik och adekvat behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Utöver vinsten för patienten möjliggörs genom naprapatbehandlingen även en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Naprapatisk manuell terapi – minskar smärta återskapar funktion.2019-11-11T16:39:07+01:00

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati. En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

De manuella behandlingsteknikerna kombineras vid behov med till exempel elektroterapi som TENS och stötvågsbehandling. Många naprapater använder även akupunktur som ett komplement. För att nå ett varaktigt resultat är naprapaten noga med att motivera patienten att själv vara delaktig i rehabiliteringen och behandlingen följs vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Naprapatens breda kompetens inom rörelse- och stödjeorgan gör att arbetsområdet för en naprapat också är brett. De flesta naprapater driver egna kliniker men många är också anställda eller har uppdrag på företag eller inom idrottsrörelsen i föreningar och förbund. Vissa naprapater har avtal med landsting även om antalet vårdavtal ännu inte är så många.Det finns idag nära 50 vårdavtal tecknade mellan legitimerade naprapater och landsting fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi.

Telefon: 0708748310
Mail: naprapatove@gmail.com
För tidsbokning och information